Metoda 5-ciu kroków, czyli metoda 5S – na czym ona polega?

Chyba każdy właściciel swojego zakładu produkcyjnego chciałby ograniczyć koszty, które wiążą się z produkcją. Metoda 5S to jedno z rozwiązań, które wpływa na stworzenie oraz utrzymanie przygotowanego stanowiska pracy. Sprawdź, czym dokładnie jest ta metoda i na czym ona polega.

Metoda 5S – charakterystyka

Tak jak zostało wspomniane na wstępie, metoda 5S jest rozwiązaniem, które potrzebne jest do stworzenia oraz utrzymania miejsca pracy w jak najbardziej zorganizowany sposób. Należy ono do podstawowych narzędzi Lean Manufacturing oraz Lean Management. Celem tej metody jest zwiększenie efektywności organizacji środowiska pracy. Jej nazwa pochodzi od pięciu japońskich słów, które zaczynają się na literkę S. Metoda 5S uznawana jest za metodę, która uczy nas bezustannej dyscypliny, wprowadzania jednolitych norm oraz dążenia do perfekcyjności. Z racji tego, że metoda 5S ma w nazwie 5, to będzie się na nią składać 5 kroków, które obejmują:

  • Seiri (selekcję/sortowanie), które polega na wyselekcjonowaniu materiałów bądź urządzeń i innych danych czy informacji, które powinny zostać posegregowane na takie elementy, które są potrzebne i te, które nie są potrzebne do wykonywania pracy. Takie działanie sprawia, że na stanowisku pracy pozostają tyle te rzeczy, które potrzebne są do jej wykonywania.
  • Seiton (systematykę) – ten etap polega na poukładaniu wszelkich elementów, które wiążą się z utrzymaniem stanowiska pracy. Dzięki odpowiedniemu porządkowi można ograniczyć zbędny ruch podczas poszukiwania narzędzi lub materiałów. Celem systematyki jest oczywistość oraz pełna poglądowość stanowiska pracy.
  • Seiso (sprzątanie), które określa metodologię sprzątania miejsca pracy. Poprzez ten etap należy rozumieć, że jest to działanie, które pozwala na stworzenie harmonogramu określającego obszary i potrzebne środki do poprawnego czyszczenia i konserwacji stanowiska pracy.
  • Seiketsu (standaryzację), która ma na celu określenie wszelkich warunków ujmujących podstawowe wymagania, które zostały ustanowione w pierwszych trzech krokach metody 5S. W tym przypadku, aby osiągnąć zamierzone efekty, to warto byłoby stworzyć plan określający zakres czynności w sferze zrealizowanych wcześniej kroków i podjąć różnego rodzaju działania, których zadaniem będzie zabezpieczenie miejsca pracy przed czynnikami, które miały miejsce przed dokonanymi zmianami.
  • Shitsuke (samodyscyplinę), która jest jednocześnie ostatnim z elementów metody 5S. Jej głównym założeniem jest wypracowanie u pracowników zakładu pewnych konwencji i przyzwyczajeń, które potrzebne są do przestrzegania poprzednich zasad metody 5S.

Metoda 5S – podsumowanie informacji

Jak można wywnioskować z powyższych informacji, metoda 5S to rozwiązanie, które przyczynia się do stworzenia oraz utrzymania miejsca pracy w jak najlepszy sposób i tym samym wpływa na wzrost produktywności całego zakładu. Dzięki niej można stworzyć bezpieczne, czyste i uporządkowane stanowisko pracy, które oczywiście zmniejszy liczbę ewentualnych wypadków przy pracy. Co więcej, zastosowanie metody 5S w swoim przedsiębiorstwie może ograniczyć marnotrawstwo i zminimalizować koszty prowadzonej działalności.