Polityka prywatności

Drodzy Użytkownicy,

Szanujemy Waszą prywatność i chcemy mieć pewność, że rozumiecie sposób w jaki zbieramy i przetwarzamy Wasze dane osobowe w naszym serwisie oraz znacie swoje uprawnienia związane z usuwaniem i zarządzaniem tymi danymi.  Z tego powodu stworzyliśmy i wdrażamy poniższą Politykę Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z jej zapisami.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH FIRMY PURE PLEASURE ŁUKASZ DRATWA, zwana dalej Polityką określa zasady przetwarzania danych osobowych, przy uwzględnieniu wymagań  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Korzystając ze strony internetowej www.pure-pleasure.pl, w szczególności podejmując z nami kontakt za pomocą znajdującego się na stronie formularza, oraz zapisując się nasz newsletter akceptujecie zasady zawarte w Polityce dotyczące ochrony prywatności.

Kim jest podmiot zbierający dane i w jakim celu to robi?

 

Administratorem danych osobowych jest Pure Pleasure Łukasz Dratwa z siedzibą w Łodzi 90-105 ul. Piotrkowska 60/IIp., REGON: 380122970 NIP: 726-255-13-31.

Prowadzony przez nas serwis internetowy służy przedstawieniu potencjalnym klientom oferty oraz zakresu usług świadczonych przez firmę Pure Pleasure. Jego celem jest ułatwienie naszym potencjalnym klientom podjęcia decyzji zakupowej oraz umożliwienie kontaktu z nami. Publikujemy na nim wytworzone przez nas materiały demonstrujące nasze kompetencje i wyniki oraz dzielimy się wiedzą dotyczącą szeroko pojętego marketingu eventowego. W naszym serwisie mogą pojawiać się logotypy innych firm z którymi współpracujemy bądź współpracowaliśmy w przeszłości.

Jako agencja eventowa utrzymujemy się z kontraktów, dlatego też prowadzimy działania marketingowe, również w internecie. W tym celu zamieszczamy reklamy na stronach internetowych za pośrednictwem usługi Google Ad-Words, oraz na naszych profilach w wybranych sieciach społecznościowych: Facebook, Instagram oraz na portalu YouTube.

W swoich działaniach marketingowych staramy się dotrzeć wyłącznie do osób, które rzeczywiście mogą być zainteresowane naszymi usługami. W tym celu stosujemy podstawowe techniki profilowania, oraz śledzimy Wasze zachowania w naszym serwisie.

Dostęp do danych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy, a przesyłanie danych między naszą witryną a komputerem użytkownika jest szyfrowany za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL.

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mail: biuro@pure-pleasure.pl. Pod tym adresem możecie również zgłaszać uwagi dotyczące Polityki bądź przekazywać swoje spostrzeżenia dotyczące ewentualnych niedociągnięć i niedoskonałości.

 

 

Z jakich danych osobowych korzystamy

 

By móc prezentować treści odpowiadające oczekiwaniom użytkowników, dopasowane do ich potrzeb i wykorzystujemy dane zbierane przez pliki cookies, takie jak identyfikator użytkownika.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zbierane przez nas dane to:

  • Imię
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail.

Podanie tych danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie ogranicza dostępu do treści serwisu, jednakże nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych sprawi, że nie będziemy mogli w żaden sposób zareagować na zgłoszenie.

W przypadku sprzedaży naszych usług możemy poprosić o przekazanie dodatkowych danych osobowych, które okażą się niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań prowadzących do jej zawarcia.

Podstawa przetwarzania

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pure Pleasure Łukasz Dratwa, w przypadku działań marketingowych dotyczących usług własnych lub na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika.

Dane osobowe przetwarzamy również gdy jest to niezbędne w celu realizacji zamówionych usług.

Uprawnienia użytkownika – modyfikacja i usuwanie danych osobowych

 

Rozporządzenie daje Wam prawo do wglądu do swych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, ograniczania przetwarzania oraz do skutecznego żądania ich usunięcia.

Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.pure-pleasure.pl przetwarzać będziemy do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt pod adresem mail: biuro@pure-pleasure.pl bądź pod numerem telefonu: 501 005 950.

W przypadku danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies wycofanie zgody na przetwarzanie dokonuje się poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian i poprawek w niniejszej polityce prywatności. Ich powodem mogą być dalsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, rozwojem technologii bądź zmianami w sposobie funkcjonowania naszego serwisu.