Prawo karne – co powinieneś o nim wiedzieć?

Prawo karne to jeden z najpopularniejszych rodzai prawa, które obowiązuje w państwie. Określa ono przepisy, które ustanawiają odpowiedzialność karną za czyny zabronione. Zdarzają się też takie sytuacje, że niektóre osoby potrzebują czasem pomocy adwokatów Mława właśnie w sprawach związanych z prawem karnym. Dlatego dobrze byłoby zapoznać się z podstawowymi informacjami z tego działu prawnego. Z poniższego artykułu dowiesz się, jaka jest dokładna definicja prawa karnego, jakie są jego źródła oraz funkcje. Sprawdź.

Prawo karne – definicja

Prawo karne to rodzaj prawa, który uwzględnia przepisy prawne zawierające zakazy i nakazy, których podważenie grozi odpowiedzialnością karną. Znajduje się w nim ogół norm, które określają postępowanie organów państwowych w odniesieniu do obywateli, którzy podważają te regulacje.

Źródła prawa karnego w Polsce

Podstawowym źródłem prawa karnego w Polsce są ustawy, w których skład wchodzą: Kodeks Karny (KK), Kodeks Postępowania Karnego (KPK) oraz Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.).

Funkcje prawa karnego

Jeśli chodzi o funkcje prawa karnego, które obowiązują w Polsce, to należy do nich zaliczyć:

 • funkcję sprawiedliwościową – która eliminuje negatywne napięcie wśród społeczeństwa co do popełnionego przestępstwa, poprzez ukaranie winnego czynu;
 • funkcję ochronną – która stanowi ochronę dla określonych dóbr, zawartych w przepisach prawnych lub regulacjach prawnych;
 • funkcję gwarancyjną – która daje gwarancję nieponiesienia konsekwencji ze strony państwa w przypadku, jeśli dana osoba nie naruszy prawa w jakikolwiek sposób;
 • funkcję kompensacyjną – która wiąże się z naprawieniem szkód wyrządzonych osobie poszkodowanej, w takim stopniu na ile jest to możliwe;
 • funkcję prewencyjną – która polega na zapobieganiu, wychowywaniu oraz oddziaływaniu na społeczność w celu uniknięcia działań i sytuacji niepożądanych.

Ważne!

Funkcje prawa karnego powinny być rozważane, jako całość, a nie jako oddzielne elementy. Istotne jest, aby każda z powyższych funkcji była prowadzona w tym samym czasie.

Jakie usługi związane z prawem karnym najczęściej świadczy adwokat Mława?

Do najczęstszych usług związanych z prawem karnym, jakie świadczy adwokat Mława, należy w szczególności reprezentacja klienta w sądzie. Profesjonalny adwokat zawsze chce, aby wyrok sądu był korzystny dla jego klienta. Adwokat Mława pełni rolę pełnomocnika w sprawach, które:

 • dotyczą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, m.in. takie jak zabójstwo czy nieumyślne spowodowanie śmierci;
 • dotyczą przestępstw i wykroczeń przeciw bezpieczeństwu w komunikacji, na przykład spowodowanie wypadku;
 • dotyczą przestępstw, które wiążą się z posiadaniem lub obrotem narkotykami;
 • dotyczą przestępstw przeciwko wolności, m.in. nękanie oraz wolności seksualnej i obyczajności, na przykład gwałt;
 • dotyczą przestępstw przeciwko mieniu, na przykład kradzież;
 • dotyczą przestępstw przekupstwa;
 • dotyczą przestępstw związanych z fałszerstwem.

Podsumowując, należy tylko dodać, że prawo karne tworzy pewnego rodzaju ochronę i zapewnia bezpieczeństwo w kraju, które spowodowane jest niepokojem obywateli przed popełnieniem jakiegoś czynu zabronionego.